Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2016 година

С настоящия проект се цели одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на разходите по области на политики /бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2016 година на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси


Дата на откриване: 1.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 1.1.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 декември 2016 г. 11:51:21 ч.
mihail_pramatarov

недостатъчно увеличение на разходите в раздел опазване на недвижимото културно наследство

увеличението на разходите за опазване на недвижимото културно наследство са направо смешни

в сравнение с тези заложени в бюджет 2016та. за популяризиране на културата ни в чужбина, което беше прикритие за злоупотреби с евросрества. парите за реставрация, консервация и експониране на недвижими паметници на културата беше 500 000 лева за разлика от стотината милиона за чужбина. парите за НИКН са умишлено намалявани за да се унищожи института, като другия начин беше прехвърлянето на функции от него към общините за да могат да се крадат лесно евросредства.

тези ивеличени разходи просто доказват престъпната ориентация на министър рашидов и божидар димитров.

07 декември 2016 г. 12:39:55 ч.
mihail_pramatarov

несъответствие

Има несъответствие между проекта за постановление и проекта за доклад на министъра.

В доклада не се споменава основанието и прехвърлянето на средства по т4:

"увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“ със 243 982 лв., в т.ч. увеличение по бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство” със 243 982 лв."

Моля да бъдат приведени в съответствие приложените документи.