Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация”, по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.

С проекта на постановление се предлага да бъдат одобрени вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“, по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г., изразяващо се в намаление на утвърдените разходи по показател „Издръжка и други текущи разходи“ и увеличение на разходите за „Персонал“.

Промените са необходими за осигуряване на средства за персонал на заетите в новосъздадената Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове”, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните, съгласно чл. 1 от Постановление № 89 на Министерския съвет от 2016 г.

Предлаганите промени са на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.


Дата на откриване: 25.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари