Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Предлаганите изменения и допълнения на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство са продиктувани от значителното (двойно) увеличение на подадения брой молби за придобиване на българско гражданство по натурализация, поради което се налага да бъде увеличен и броят на провежданите интервюта с кандидатите, които са задължителни съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за българското гражданство (ЗБГ). В тази връзка е необходимо да се предприемат мерки, които да позволят извършване на дейност, влизаща във функционалните задължения на дирекция ,,Българско гражданство‘‘, съгласно Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, като тази дейност се възложи на външни лица-изпълнители по граждански договори. Другите предлагани изменения и допълнения имат за  цел да улеснят практическото приложение на нормативния акт


Дата на откриване: 23.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари