Обществени консултации

Проект на Наредба за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

Проектът на Наредба за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите е изработен на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията. С него се предвижда отмяна на Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (обн. ДВ, бр. 70 от 1998 г.), която е издадена на основание на Закона за териториално и селищно устройство (отменен със ЗУТ). 
Въз основа на цялостен преглед на изискванията Наредба № 7 от 1998 г. е установена необходимостта от изработване на нов нормативен акт, с който да се отстранят  несъответствията с европейските норми, стандарти и практики в тази област, както и с издадени след нейното влизане в сила, национални нормативни актове. 
Проектът на наредба за осигуряване физическата сигурност на сградите и строителните съоръжения е разработен от междуведомствена работна група с участието на представители от: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, вкл. Дирекцията за национален строителен контрол, Министерството на вътрешните работи - Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Български институт за стандартизация, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите в България, Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“, Българска национална асоциация Активни потребители и др. неправителствени организации.
 


Дата на откриване: 22.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 5.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари