Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер

Целта на предложените изменения на наредбата е регламентирането на процедура за предоставяне на временна национална защита на наименованията, чиито заявления-спецификации са преминали националната процедура за одобрение и са изпратени за разглеждане в Европейската комисия, за да бъдат вписани в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания. Временната национална защита се ограничава само до територията на Република България, в съответствие с чл. 9 на Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. С промените в наредбата се улеснява процедурата за изменение на спецификацията на продукти със защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно-специфичен характер, като отпада проверката на място при членовете на групата производители от компетентния орган, тъй като те са обект на контрол от контролиращото лице. При този контрол се извършва задължителна годишна проверка, а при установени несъответствия се извършват и допълнителни проверки. Освен това, при необходимост, компетентният орган осъществява надзорни проверки на място. От Приложение 1 на наредбата отпада посочването на членовете на групите производители в заявлението-спецификация, тъй като техният брой не е постоянен, което налага изменение на заявлението-спецификация, за да се актуализира информацията в него.    

       


Дата на откриване: 10.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари