Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания

С проекта на Наредбата се определя подлежащата на публикуване информация за плащанията в СЕБРА на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, Националния осигурителен институт и администрираните от него бюджети на социалноосигурителните фондове, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Българската академия на науките и държавните висши училища, Националния фонд към министъра на финансите, Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ (за сметката за средства от Европейския съюз), Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси, както и информацията за извършените плащания в СЕБРА, която Министерството на финансите ще публикува на своята интернет страница по първостепенни системи и други плащания от сметки в БНБ.


Дата на откриване: 19.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 2.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари