Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

С предложените изменения се цели уеднаквяване на понятията, използвани в Наредба № 38 от 2004 г. относно председателите на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и лицата за провеждане на теоретичните изпити.

Както при теоретичните, така и при практическите изпити лицата за провеждането им се определят с жребий в деня на изпита, изтеглен по електронен начин (чл. 28, ал. 2 от Наредба № 38 от 2004 г.). При регламентиране на задълженията и изискванията към лицата, които провеждат изпитите, навсякъде в Наредба № 38 от 2004 г. (чл. 12, ал. 2, т. 3, чл. 24, ал. 4, т. 2 и ал. 2, чл. 26а, ал. 3, чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 4 и други), се използват понятията „определено”, „определени” и „определяни”, с изключение на чл. 29, ал. 3 и § 33 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2010 г.), в които употребеното понятие е „назначавани”. В тази връзка с проекта на наредба се предлага понятието „назначавани” да се замени с „определяни”.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бе публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Лице за контакт:
Петър Димитров
Директор на дирекция „ППС и водачи“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02 930 88 19
E-mail: pdimitrov@rta.government.bg


Дата на откриване: 10.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 24.10.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари