Обществени консултации

Проект на наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и от ниво 3

Основание за разработване на Наредбата е чл.7д от Закона за регионалноторазвитие. Целта е чрез Наредбата да се създаде нормативна база за изискванията при разработване на Националната концепция за пространствено развитие (НКПР), регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на областите, регламентиране структурата и съдържанието, съгласуване със заинтересованите страни, актуализиране и изпълнение на документите за пространствено развитие.


Дата на откриване: 10.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 24.10.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 октомври 2016 г. 14:43:31 ч.
Йоан Каратерзиян

Камара на геодезистите в България

1. Текстът на чл. 9, да се промени, както следва:

"Чл. 9. Заинтересовани страни в процеса на изготвяне на Националната концепция за пространствено развитие могат са всички юридически и физически лица."

2. Текстът на чл. 28, ал. 1, да се промени, както следва:

"(1) Заинтересовани страни в процеса на изготвяне на регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 са всички юридически и физически лица."
 
3. Текстът на чл. 43, ал. 1, да се промени, както следва:
 
"(1) Заинтересовани страни, участващи в консултациите по разработването на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) са всички юридически и физически лица."
 
Мотиви: Формулировките за "заинтересовани страни" е твърде неясна и позволява произволно тълкуване. Ако остане в предложения вид, има възможност административен служител да тълкува кой има "отношение към пространственото развитие".