Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Доклад за напредъка по изпълнението Решение № 214 на Министерския съвет от 25.02.2016 г. за приемане на списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат

 

Според изискванията на Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ) организациите от обществения сектор публикуват публичната информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинночетим формат, позволяващ повторна употреба. Съгласно чл. 15б и чл. 15г публикуването се извършва поетапно на Портала за отворени данни (www.opendata.government.bg), като информацията се приоритизира ежегодно от самите организации и от Министерския съвет.

С Решение № 214 на Министерския съвет от 25.02.2016 г. беше приет списък с 304 набора от данни и график за публикуването им на Портала за отворени данни до края на 2016 г. Съгласно т. 4 от решението заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи следва да внесе в Министерския съвет доклад за напредъка по публикуването в отворен формат на наборите от данни приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат. 

 


Дата на откриване: 20.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 3.10.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари