Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Годишен план за 2017 г. за изпълнението на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г.

Проектът на Годишен план за 2017 г. за изпълнението на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. съдържа отчет на изпълнените дейности, заложени в Годишен план 2015 г. и дейностите за защита при бедствия, предоставени от министерствата и ведомствата за изпълнение през 2017 г. Съгласно чл. 6в, ал. 7 от Закона за защита при бедствия, финансирането на дейностите от годишните планове за изпълнение на Националната програма се осъществява в рамките на одобрените бюджети на компетентните органи и от други източници на финансиране. Националната програма за защита при бедствия определя целите, приоритетите и задачите за защитата при бедствия за срок от 5 години. Тя представлява основен документ за политиката на страната в областта на предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии и очертава насоките за създаването на ефективна, ресурсно и технически осигурена национална система за превенция и реагиране при бедствия. Настоящият план се изготвя на основание чл. 6в, ал. 5 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и включва основните превантивни дейности за изпълнение и финансиране през 2017 г. Основна цел на плана е изпълнение на приоритети от Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г.


Дата на откриване: 10.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 25.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари