Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и одобряване на тълкувателна декларация по чл. 9, параграф 1 от Споразумението

Със Споразумението, прието на 21-та Конференция на страните по РКООНИК в Париж, Франция, през декември 2015 г., се установи цел за ограничаване на повишаването на глобалната средна температура значително под 2°С в сравнение с нивата от преди индустриализацията, като се продължат усилията нейното увеличение да не надвишава 1.5°С.

Съгласно разпоредбите на Споразумението всяка страна по него ще подготвя, представя и поддържа последващи национално определени приноси, които възнамерява да постигне. За тази цел страните трябва да осъществяват национални мерки за смекчаване. Държавите-членки на Европейския съюз ще изпълняват задълженията си по новото споразумение съвместно.

С ратификацията на Споразумението за Република България ще бъде официално приложима позитивната международна правна уредба относно изпълнението на задълженията на страната ни за намаляване на емисиите на парникови газове в периода след 2020 г.

 

Крайна дата на съгласуване: 21.08.2016 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на e-mail: dtodorova@moew.government.bg


Дата на откриване: 8.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 21.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари