Обществени консултации

Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и операторите на въздухоплавтателни средства, участващи в схемата за търговия с квоти за емис

С наредбата се регламентират редът и начинът за издаване и преразглеждане на издадените разрешителни за емисии на парникови газове (РЕПГ) на операторите на инсталации за категориите промишлени дейности по чл. 131в, ал. 1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).


Дата на откриване: 12.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 26.11.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари