Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества

 

Целта на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества е налагаща се нормативна промяна във връзка с преработената Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение.
Със законопроекта се въвежда принципът за свързване на националното и транснационалното равнище на информиране и консултиране с работниците и служителите в зависимост от съответните компетенции и сфери на действие на представителните органи.
Регламентирана е необходимостта за провеждане на преговори при настъпване на структурни промени в многонационалното предприятие или групата предприятия /сливане, вливане, разпределяне на дейността, промяна на собствеността и др./.
Предложени са изменения и допълнения в текстовете, свързани със съдържанието на споразумението за условията и реда за информиране и консултиране с работниците и служителите.
Прецизирани са определенията на понятията “информиране”, “консултиране” и е предложено определение на понятието “транснационални въпроси”.
Тъй като срокът за нотификация на Директива 2009/38/ЕО е 5 юни 2011 година, законът влиза в сила от 6 юни 2011 г.


Дата на откриване: 5.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 21.11.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари