Обществени консултации

Проект на ПМС за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2016/2017 година

С проекта на Постановление се предлага еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2016/2017 г. да бъде в размер на 250 лв. Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) на семейството, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път и чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв., а от 01.07.2016 г. – 400 лв. съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето


Дата на откриване: 11.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 25.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари