Обществени консултации

Проект на Закон за частната охранителна дейност

Основните мотиви за разработването на настоящия проект на Закон за частната охранителна дейност са променената икономическа реалност, свързана с пълноправното членство на Република България в Европейския съюз, както и промяната на обществено-политическото и социално-икономическото развитие на обществото ни. Законопроектът е изготвен след задълбочен анализ на обществените отношения, които възникват при осъществяването на частната охранителна дейност и опита на държавите членки на Европейския съюз в тази сфера. Отчетени са и съществуващите проблеми, за чието правилно разрешаване са взети предвид и становищата на представителните организации в частния охранителен сектор, след задълбочени съвместни обсъждания. Множеството важни промени в регулираната материя са основание за разработването на изцяло нов законопроект, в съответствие с чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Както и досега, със законопроекта се установява лицензионен режим за частната охранителна дейност.


Дата на откриване: 19.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 3.5.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 април 2016 г. 20:52:00 ч.
Sir Humphrey

Параграф 2 от ДР

В параграф 2 от ДР "Закона за електронния документ и електронния подпис"  трябва да се замени със "Закона за електронното управление".

21 април 2016 г. 13:28:34 ч.
isps

Против съм

Готвеният законопроект, е една стара идея на Атанас Симеонов, собственик на ВИП Секюрити

тоест лобира се в защита на интересите на голямите охранителни фирми, като ВИП Секюрити, СОТ-161 и БОДУ СОД които по един или друг начин са свързани с управляващите.

Не е демократично и принудата да учавстваш насилствено в някой такива професионални здружения, защото и тези здружения са създадени от тези охранителни фирми, и се контролират от тях.

Тоест цели се окопиране на охранителният пазар, и само тези голями охранителни фирми да го контролират, като принуждават по малките да фалират.

22 април 2016 г. 00:16:11 ч.
Security company

ПРОТИВ СМЕ !!

Колегата от isps  е напълно прав !

Проекта на закона е абсурден в определени части.Ще започна от това,че Министъра на МВР ще напише наредба 2 месеца след приемането на закона,в която ще има заложени минимуми на,които трябва да отговарят фирмите,които ще извършват дейност по изграждането,подържането и охраната с мобилни екипи.Така ликвидират всички малки и средни предприятия,които извършват тази дейност с подизпълнители за реагиращи екипи.Защото още в закона е записано "Сигнално-охранителната дейност е дейност по защита от престъпни посегателства на имуществото на физически или юридически лица, намиращо се в охранявани обекти, при която чрез проектиране, монтиране, поддържане и използване на сигнално-охранителни известителни системи се осъществява наблюдение на обектите и се реагира на получените сигнали с мобилни охранителни патрули".В момента повечето такива фирми имат лицензи "охрана на имуществото на физически или юридически лица".Продължаваме и разбираме,че уж без да ни взимат пари трябва подадем молба,че извършваме дейност по новия лиценз и АКО отговаряме на наредбата ще ни прелизензират без такса.Никой не знае какво ще пише в наредбата,което пак е без значение защото по надоло четем чл.14 и истината излиза на яве "За частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1-3, 5-8 се използват само моторни превозни средства, СОБСТВЕНОСТ или наети от търговеца, наети или предоставени от възложителя по договора за охрана."   Нямаш ли мобилни екипи,нямаш право да извършваш СОД !

Нашата компания има сключени договори за съвместна дейност с 5 други охранителни фирми.Целта е ВДИГАНЕ НА БРОЯ МОБИЛНИ ЕКИПИ и по КАЧЕСТВЕНА  услуга за клиентите.При така написания закон ние трябва да пуснем минимума мобилни екипи за да продължим да извършваме дейност,която извършваме от години и вместо 50 патрула да охраняваме клиентите си с 2-3 дори 5 мобилни екипа.Ще попитам-кое е по качествена услуга?

ЛОБИСТКИ ЗАКОН НАПИСАН ДА СМАЖЕ МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ОХРАНИТЛНИ КОМПАНИИ !!

КОЛЕГИ !! СТАЧКА !!!

23 април 2016 г. 10:00:39 ч.
BStoychev

Против

Абсурдно е да се приема закон, който е в голяма степен ще се определя  от нещо което ще се случи в бъдеще /наредба която ще определя минимални изисквания за получаване на лиценз/. Тази наредба ще бъде един от най-важните документи, касаещи ЗЧОД, а никой няма идея какво ще представлява и се вкарва проектозакон?

Не са зададени критерии за "сдруженията" в които трябва да членуват фирмите, не е ясно защо трябва да има отделен лиценз за "охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали", а не охрана на банки, посолства, министерства примерно.

Колегата по-горе е посочил и проблемите в темата СОТ.

 

 

24 април 2016 г. 10:34:40 ч.
BStoychev

Петиция против

Колеги, има създадена петиция против приемането на проекта.

Моля който е против да подпише и сподели с приятели:

http://www.peticiq.com/143945

26 април 2016 г. 22:51:46 ч.
BStoychev

Против

Дали е случайно че всички питейни  и развлекателни заведения, който искат да работят с удължено работно време трябва да сключат договор за физическа охрана а в новия проект се предвижда отделен лиценз за "охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали"?

Не знаейки текста на наредбата която ще определи минималните изисквания за получаване на лиценз, може ли да се очаква че само големите фирми ще покрият тези изисквания и ще си разделят всички заведения?