Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

За изменение на Устройствен правилник на ДА "ДРВВЗ", приет с ПМС № 13 от 21.01.2004 г.


Дата на откриване: 14.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 28.4.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 април 2016 г. 20:07:31 ч.
Кърдалев

Операция "ЧИСТИ РЪЦЕ"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕЕВ!

Считате ли, че със закриването на ТД "Държавен резерв" и съкращаването на 12 щатни бройки - квалифициран персонал, ще постигнете забележително спестяване на бюджетни финансови средства?

Бъдете сигурен ще продължавам да следя каква ще е съдбата на архива на дирекцията, документите уличаващи Ви в пълно съдейстие на "Лукойл България", както и това как ще покриете липса от 310 тона автомобилен бензин?

С УВАЖЕНИЕ,

ВЕЛИЗАР КЪРДАЛЕВ

25 април 2016 г. 14:47:30 ч.
m.galeva

Отговор

Закриването на ТД "Държавен резерв", гр. Стара Загора е продиктувано от обстоятелството, че към настоящия момент в нейната сфера на управление са само една неизползваема складова база на агенцията и трима външни съхранители на държавни резерви и военновременни запаси, което е значително под средното ниво за другите териториални дирекции. Преструктурирането ще способства за намаляване на административните разходи по издръжка на закритата дирекция, ще повиши ефикасността и оптимизира контролната дейност на ДА ДРВВЗ. Текущите и архивни документи от закритата дирекция, съобразно тяхното естество, ще бъдат разпределени и предадени на други административни звена на агенцията.

Ръководство на ДА ДРВВЗ