Обществени консултации

Проект на РМС за изменение на Националния план за действие по заетостта през 2016 г., приет с РМС № 25 от 2016 г.

 

Конфедерация на независимите синдикати в България, като изпълнител на проект „Шанс за работа - 2016 г.“, включен в НПДЗ 2016 г., е информирало Министерството на труда и социалната политика за затруднения при реализиране на стажуването чрез частично субсидирана заетост. Затрудненията са свързани с невъзможност на работодателите-партньори по проекта да съфинансират разходите за стажуване, поради това, че те са медицински и социални заведения на държавна или общинска издръжка и имат ограничени финансови възможности.

В тази връзка, предлаганата промяна в НПДЗ 2016 г. е в частта за стажуване по проекта „Шанс за работа - 2016 г.“, като стажуването на 40% от лицата, успешно завършили обучение за професионална квалификация по проекта (740 лица), се реализира чрез субсидирана заетост на 10% от лицата (185 лица) и несубсидирана заетост на 30% от лицата (555 лица). При субсидираната заетост, със средства от държавния бюджет за активна политика ще се финансират изцяло разходите за трудово възнаграждение на наетите лица в размер на минималната работна заплата и осигуровките за сметка на работодателите. При несубсидираната заетост, всички разходи за наемане на лицата се финансират от работодателите.

Предложението не променя параметрите на проекта, свързани с броя на лицата, включени в обучение (1850 лица), осигуряване на стажуване на общо 40% от лицата, успешно завършили обучение за професионална квалификация по проекта (740 лица) и размера на средствата от държавния бюджет за финансиране на проекта (2 384 650 лв.).

Предложението не изисква осигуряване на допълнителни средства от държавния бюджет.


Дата на откриване: 12.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари