Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерство на финансите за 2016 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

С проекта на решение на Министерския съвет се предлага увеличаване на капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД, гр. София, срещу увеличаване дела на държавата като едноличен собственик на капитала. Увеличаването ще се формира от парична вноска в размер на 88 000 лв. от бюджета на Министерство на финансите.
С проекта на постановление на Министерския съвет се одобряват промени по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 88 000 лв., за придобиване на акциите от увеличаването на капитала на дружеството.
Със средствата от увеличението „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ” ЕАД ще изпълнява своите финансови ангажименти през 2016 г.
Средствата за увеличаването на капитала са предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.


Дата на откриване: 22.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 6.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари