Обществени консултации

Наредба за условията и реда за работа на координаторите на Информационната система на вътрешния пазар

Проектът на Наредба за условията и реда за работа на координаторите на Информационната система на вътрешния пазар и за поддържане на Списъка на компетентните органи в Република България, които подлежат на регистрация в системата в сферата на услугите е разработен на основание чл. 31, ал. 2 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги, който въвежда разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО в националното законодателство. С наредбата се регламентира използването и управлението на Информационната система на вътрешния пазар (ИСВП) на национално ниво. ИСВП представлява електронна система, разработена и поддържана от Европейската комисия. Системата е достъпна на всички официални езици на ЕС и е предназначена да осигури по-бърз, по-добре структуриран и по-надежден обмен на информация между компетентните органи на всички държави-членки на ЕС.
 


Дата на откриване: 22.10.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.11.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари