Обществени консултации

Проект на Постановление за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2011 г.

С проекта на Постановление се определя размер на линията на бедност за страната от 2011 г. от 211 лв. Размерът на линията на бедност е определен в съответствие с разпоредбите на Методиката за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната, приета с Постановление № 345 на Министерския съвет от 16.12.2006 г.

 Размерът на линията на бедност за 2011 г. е определен така, че бедните домакинства да са в състояние да задоволят своите минимални жизнени потребности от храна и нехранителни стоки и услуги (облекло, обувки, отопление и поддържане на жилището, здравеопазване, транспорт, съобщения и др.).

За изчисляване размера на линията на бедност са използвани данните от изследването на бюджетите на домакинствата в Република България, провеждано от Националния статистически институт. 

 


Дата на откриване: 5.10.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 21.10.2010 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 октомври 2010 г. 16:30:28 ч.
aldoiv-1

?

Според мен тази линия по никакъв начин не може да задоволи минималните жизнени потребности. Моля убедете ме,че не съм прав или я кръстете линия на мизерията.