Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения

 

Измененията и допълненията на Закона за лечебните растения са свързани с настъпили промени в законодателството, облекчаване на административни процедури по неговото прилагане и отстраняване на констатирани несъвършенства по отношение на отделни негови разпоредби. Те имат за цел подобряване на организацията и контрола върху опазването и ползването на лечебните растения.

            Във връзка с горното, от закона са отпаднали текстове, свързани с материя, отнасяща се до защитените територии и защитените видове растения, която се урежда, съответно от Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

Отразени са настъпилите изменения в организацията и структурата на горския фонд, чрез допълнения в правомощията на съответните административни органи.


Дата на откриване: 4.10.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 11.10.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари