Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 83 от 2004 г.)


Дата на откриване: 30.9.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 14.10.2010 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 септември 2010 г. 11:09:17 ч.
ironhorse

§5. Създава се чл. 35а

§5. Създава се чл. 35а: Нали се прави класификация на отпадъците с работни листа, след което се одобрява програма за управление на отпадъците ?! Там я има цялата информация. Още един път изисквате нещо, което имате!!! По-добре променете чл.3 в Наредба3 за класификация на отпадъците и поискайте с работните листа и инфо на електронен носител, както и чл. 29 и там изисквайте електронен носител. Ако във фирмената програма има код за управление на отпадък депониране, О.К., да цялата процедура натакък е супер, но да се знае от самото начало и фирмите да могат да взимат мерки. Как ще одобрявате програми за управление на отпадъци и после ще изисквате още информация и въвеждане на допълнителен контрол. Както се казва след дъжд качулка !

30 септември 2010 г. 11:10:26 ч.
ironhorse

Корекция

Исках да кажа чл. 7 от Наредба 3 и чл. 29 от ЗУО