Обществени консултации

Обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, приета с  Постановление № 93 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. ДВ. бр.78 от 2005 г., изм. ДВ, бр. 93 от 2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 2012 г.)  и Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и  за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия, приета с Постановление № 209 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 74 от 2004 г., изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г., изм. и доп., бр. 27 от 2015 г.) и мотивиран доклад, във връзка с провеждане на публично обсъждане на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.85, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.


Дата на откриване: 13.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 23.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари