Обществени консултации

Проект на Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци

Проектът на Наредба е изготвен на основания чл. 71а, ал. 4 и чл. 71б, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците. Съгласно изискванията на Директивата в Наредбата са разработени финансови механизми (отчисления в банкова сметка за чужди средства на съответната РИОСВ) с цел осигуряване на средства по време на експлоатацията на депата. Разработен е реда за тяхното последващо освобождаване и използване за закриване и следексплоатационни грижи на депата.

 


Дата на откриване: 19.8.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 31.8.2010 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 август 2010 г. 15:57:23 ч.
ironhorse

Недопустимо

Чл.11., ал 2 има огромна "дупка" Познайте от един път кой случай ще имаме като практика ?! И аз считам, че ал. 2 ще бъде масова. Според мен е незаконно да се прехвърлят средствата към собственика на депото, събрани с определена цел. Вие създавате условия за изкуствено завишаване на цените за закриване/ рекултивиране, и ако пак останат те да влезнат като безотчетни средства към собственика на депото/ сдружението на общините. Предлагам остатъкът от парите да остават за рекултивация на следващото построено депо или за построяване на инсталация за сепазриране на отпадъци, с цел ликвидиране на депонирането като метод.