Обществени консултации

Проект на Постановление за определяне размера на отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците и на реда за събирането и разходването им за дейностите по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци

Проектът на Постановление се разработва в изпълнение на мярка т. 4.11. от Плана за действие от Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013г. (НПУДО) и цели:

- намаляване на количествата отпадъци, които постъпват за депониране в изпълнение на изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците;

- спазване на изискванията за предварително третиране на отпадъците преди депониране, поставени в българското законодателството, в сила от 01.01.2007 г.;

- увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворените отпадъци;

- изпълнение на мерки за ограничаване и/или намаляване на емисиите на парникови газове при управлението на отпадъците, предвидени в законодателството по изменение на климата;

- ускоряване на изграждането на  регионалните системи за третиране на битови отпадъци и изграждането на техническа инфраструктура за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, предвидени в НПУДО;

- акумулиране на средства в общините за изграждане на съоръжения за рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

С проекта на Постановление се определя размера на отчисленията за дейностите по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци за всеки тон депониран отпадък и механизма за тяхното събиране  и разходване. 

 


Дата на откриване: 19.8.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 31.8.2010 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 август 2010 г. 18:18:38 ч.
ironhorse

Не мислите как да разбиете МОНОПОЛА, а напротив

Струва ми се че ще се генерират огромни средства, в пъти повече за рекултивиране на депата и за откриване на нови. Ако сте го писали за Пловдив ?! Истината според мен не е в тези отчисления, а в промяна на ЗМДТ в частта такса "битови отпадъци". Сега хората нямат интерес да не цапат, защото искат не искат плащат на общините на общо основание, като парното. 1. Изравнете таксата за битови отпадъци за фирми и граждани. 2. Дайте шанс на хора, които искат да се погрижат за отпадъците си и не ползват услуга от общината да могат да го осъществят. Наредбите в тази си част в Пловдив и София са меко казано противоконституционни. С такси не става, а на доброволен принцип. Пример: Слагаш мелница на мивката и нямаш органични отпадъци. Сключваш договор с някой да ти изкупува рециклируеми отпадъци, без да ти удържа 15 % данък по ЗОДФЛ. Плащаш си на фирма, която има право да транспортира и депонира бит. отпадък на килограм. Така ще има конкуренция и икономически стремеж да намаляваш отпадъците си