Обществени консултации

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е изготвен като първи етап на предстоящата реформа в сферата на концесионирането на морските плажове и предстоящото прехвърляне на тяхното управление от министъра на регионалното развитие и благоустройството към министъра на туризма.

 

Предвижда се и в срок до 30 дни от влизането му в сила всички сключени договори за концесия и наем на морските плажове и приложенията, и допълненията към тях да бъдат предоставени на Министерството на туризма. Тази информация е необходима, за да бъде обосновано подготвен и реализиран вторият етап на реформата – промяна в методологията за отдаване на концесия и наем на Черноморските плажове, която ще е факт до края на февруари 2016 г. С провеждането на реформата ще се постигне и стратегическата цел на Министерството на туризма за промяна в начина на управление и отдаване на плажовете на концесия и подобряване на услугите, които се предоставят на тях, което ще спомогне и за по-добро позициониране на страната ни на международния туристически пазар.   

 

В подготвения законопроект се отстраняват някои несъвършенства в нормативната уредба, като се детайлизират предвидените глоби за неизпълнение на разпоредбите свързани с изискванията за стопанисването на морските плажове, както и хармонизиране с разпоредбите на Закона за концесиите. Промените предвиждат концесионерите и наемателите по сключени договори, към датата на влизане в сила на закона, да запазят правата и задълженията си при условията по тях, но те ще бъдат задължени да представят в Министерството на  туризма, в срок до 01.06.2016 г., искане за утвърждаване на нови схеми за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения. С цел гарантиране безпроблемното протичане на сезон Лято‘2016 е предвидено всички договори, които изтичат до 31 март на същата година, да бъдат автоматично удължени за една година, при съгласие от страна на концесионера или наемателя. Проектът на закон предвижда и служителите, които отговарят за тази дейност в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да преминат към Министерството на туризма.

 

Във връзка с новите правомощия на министъра на туризма по отношение на морските плажове е предвидено и изменение и в Закона за туризма.


Дата на откриване: 13.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 27.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари