Обществени консултации

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ. бр.53 от 2014г., изм. ДВ. бр.98 и бр.107 от 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.14 и бр.24 и бр. 61 от 2015г.)

Основният акцент в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи е свързан с преминаване на дейностите по приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация към Държавната комисия по сигурността на информацията. Към настоящия момент тази дейност се осъществява от дирекция "Специална куриерска служба" в Министерство на вътрешните работи. Това ще позволи оптимизиране на процесите, систематично обвързване и допълване на различните спопоби и дейности по защита на класифицираната информация, чрез съсредоточаването им в рамките на една държавна структура.

На второ място се предлага прецизиране на разпоредби от част трета "Държавна служба", включително и създаване на условия за "мобилност" на служителите в сектор "сигурност".


Дата на откриване: 15.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари