Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

Проектът на закон предвижда въвеждане в националното ни законодателство на разпоредбите на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство. Общите цели на директивата са да бъдат улеснени навлизането на нови участници в железопътния пазар и подобряване на конкуренцията, с оглед развитието на по-ефективни и добре работещи товарни и пътнически железопътни услуги.

С предложения законопроект се осигурява постигане на целите на директивата, а именно:

•      подобряване на недискриминационния достъп до съоръженията за свързаните с железопътната дейност услуги;

•      подобряване на прозрачността на институционалната рамка на железопътния пазар;

•      подобряване на сътрудничеството и на координацията с цел улесняване на международния железопътен транспорт;

•      осигуряване на ефективни стимули за добро и насочено към устойчивото развитие финансиране;

•      увеличение на независимостта и правомощията на регулаторния орган.

 

Лице за контакт - Маргаритка Французова - директор на дирекция "Регулиране" в Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" тел. 02/9405515; e-mail: mfrantsuzova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 9.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 23.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари