Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ

С Проекта се закрива Митническо бюро Пирдоп.  Митническото деклариране на МБ Пирдоп се осъществява по електронен път, а след присъединяването на Република България към ЕС и най-вече след 2014 г. обемът на митническите операции намаля значително. Дейността на МБ Пирдоп може да премине към МБ София – изток без създаване на трудности за икономическите оператори. Със закриването на МБ Пирдоп ще се оптимизират човешките, финансови и материални ресурси, които ще се насочат за по-ефективно изпълнение на контролните функции на митническата администрация.


Дата на откриване: 18.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 1.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари