Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Проектът на ПМС е изготвен на основание § 34 от Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), обн. ДВ бр. 103/29.12.2009 г., като доразвива промените в глава шеста «Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда» на закона по отношение на изискванията към авторите на докладите за ОВОС и промените в сроковете на някои от етапите на процедурата по ОВОС.


Дата на откриване: 5.3.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 12.3.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари