Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.

С проекта на Постановление се прави ново разпределение на бюджетите на второстепенните разпоредители към Министерството на правосъдието, като в резултат на това се осигуряват допълнителни средства в размер на 3,5 млн. лева, които ще бъдат прехвърлени към системата на затворите, за да се покрият значими и неотложни разходи за издръжка в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.


Дата на откриване: 24.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 8.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари