Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Обн. ДВ, б

Предложеният проект има за цел да синхронизира членовете на Съвета с действащата структура на Министерския съвет. Друга важна цел е промяна на наименованието на Съвета с добавяне на абревиатурата "АФКОС", като по този начин същият ще стане по-лесно разпознаваем за националните и еврвопейски органи.


Дата на откриване: 19.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 3.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари