Обществени консултации

Проект на Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд "Научни изследвания"

Проектът на Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ е изготвен в изпълнение на чл. 7а от Закона за насърчаване на научните изследвания.

Чрез Правилника се урежда организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, която има за цел да  подпомага съответните държавни органи при формиране на ефективна и ефикасна национална политика в областта на научните изследвания, насочена към постигането на високи, конкурентоспособни научни резултати и развитието на българските научни организации като равностойни партньори на водещи научни организации, както и извършване на анализ на ефективността на инвестициите в научни изследвания за иновации и растеж на икономиката.


Дата на откриване: 5.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 19.6.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 юни 2015 г. 14:50:12 ч.
nestina85

Предложения

Здравейте! Предложенията са много добри! Най-вече ми харесват идеите за международни научни публикации на хабилитирания състав. Добре би било също да се направи единен регистър на публикациите на всички лица, занимаващи се с наука в България. Това ще допринесе в две посоки - от една страна ще се знае кой учен в каква област работи, а от друга ще се прекрати порочната практика да са лъже за броя и вида на публикациите. Имам, обаче, други опасения - какво се случва с получилите докторска степен, които не са работили на основен трудов договор в университет. Нашата реализация е много трудна, тъй като за да бъдем назначени на трудов договор трябва да се явим на конкурс за главен асистент, който от своя страна винаги се обявява за вътрешен човек и е много трудно той да бъде победен, тъй като основният критерий за заемането на тази длъжност е броят водени часове и броят ръководени дипломанти. Нещо, което е невъзможно за покриване, ако не си бил асистент на щат. Защо не се вземат предвид научните публикации с импакт фактор? Би трябвало това да е важно и за нехабилитирания състав. Освен това докторите, които не са на трудов договор почти нямат достъп до научни ресурси. Как биха могли да се развиват извън университетите? Ясно е, че при завишения прием на докторанти, много хора няма да останат в системата.
Поздрави!
Д-р Ина Станоева