Обществени консултации

"Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен район Румъния-България“

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) участва като партньор в проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен район Румъния-България“ (SPATIAL) с Код MIS ETC 171, съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013 г. 
В тази връзка от страна на водещия партньор по проекта – Министрството на на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния, бе изпратен, по електронен път, проект на документ „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен район Румъния-България“. Документът бе публикуван на Интранет страницата на МРРБ в периода 29.12.2014 – 14.01.2015 г., като по него бяха дадени бележки от страна на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, „Благоустройство и геозащита“ и „Национален център за териториално развитие“ ЕАД. Впоследствие, след отразяването на бележките от страна на водещия партньор, гореспоменатият документ бе изпратен с оглед публикуването му за обществено обсъждане.
 


Дата на откриване: 9.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 23.4.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 април 2015 г. 13:58:40 ч.
SDelcheva

Грешен документ

Прикаченият към статията документ не е Стратегията за трансграничния регион. Прикачена е Оперативна програма "Рибарство". Моля за корекция