Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се цели предприемането на спешни мерки за облекчаване на административните процедури и намаляване на административната тежест, като едновременно с това се повишава ролята и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите в процесите на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.
За оптимизиране на геозащитната дейност и въвеждането на по-строг контрол за строителството в свлачищни райони са предложени изменения и допълнения, с които се забранява строителството в свлачищни райони с наложена строителна забрана до изпълнение на условията на заповедта за участъците, за които е наложена и нейната отмяна по предложение на съответните органи на местно самоуправление. Предложено е и допълнение, с което се забранява строителството в свлачищни райони, в които не е изградена канализация.  
В законопроекта е създадена възможност при избора на главни архитекти, в комисиите за провеждане на конкурсите да участват представители на Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България.  
За подпомагане капацитета на общинските администрации е предвидено кметовете на общините задължително да канят представители на КИИП, КАБ и САБ при назначаване на общинските експертни съвети по устройство на територията.
Със законопроекта са предвидени изменения и допълнения, касаещи правомощията и функциите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и на общинските администрации, по начин, който недвусмислено да осигурява изпълнение на контролните им функции и още по-ясно да разграничава правомощията на ДНСК и на общините.  
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на МРРБ в раздел Нормативни актове – Проекти на нормативни актове.


Дата на откриване: 2.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 15.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари