Обществени консултации

ПМС за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1,ал.2,раздел ІІ, т.4.1 от Закона за държавния бюджет за 2015г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия

С проекта се предвижда одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Финансовите средства за общините и органите на изпълнителната власт са обособени в отделни приложения, като за министерствата средствата са разпределени по политики и програми в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. 


Дата на откриване: 23.3.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари