Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците е изготвен с цел привеждане в съответствие на националното законодателство със митническото законодателство на Европейския съюз и прецизиране на разпоредбите с цел улесняване практическото им прилагане


Дата на откриване: 26.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.3.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 март 2015 г. 17:43:20 ч.
Недялко Шаллиев

мнение по проекта

Здр

11 март 2015 г. 17:11:35 ч.
Ivanov3456

по чл.10

По отношение на чл.10, предвидените тестове много намирисват на дългата ръка на бивша директорка на ОУЧР в митниците.
Дори в ЗМ да се предвиди тест за психологическа пригодност то той ще е противоречие на ЗДСл. Там няма предвидени подобни тестове. Митническите служители не са ли държавни служители? Или само те следва да са морално устойчиви! Останалите държавни служители – от всичките други министерства може да са олигофрени? Важно е да се прецени какви са целите на подобен поход и кой го прокарва?
През изминалите над 5 години тестовете бяха повод за бъдат уволнени стотици митнически служители, и то не защото са некадърни или корумпирани – просто трябваше да бъдат подменени с други. Много от тях бяха върнати на работа от българските съдилища, което коства на данъкоплатеца над 2 500 000 лева. СЕГА целта е тази практика да се узакони със законов текст. Ще бъдат проведени десетки хиляди тестове, които ще струват бая пари….така си беше преди.

олеле мале .... да му мисли данъкоплатеца

11 март 2015 г. 17:36:04 ч.
Ivanov3456

За закона

Добре е този проект да мине през правната комисия в парламента. Много вероятно е да й направят байпас!

12 март 2015 г. 11:11:04 ч.
Ivanov3456

пак за чл. 10

ЗДСл регламентира реда, условията за възникване, изменение и прекратяване на служебното правоотношение, повишаването в длъжност и други. Неговите разпоредби важат за всички държавни служители, без онези, чиито статут е уреден със специален закон (ЗМВР ЗДАНС) и др. Тези специални закони предвиждат специфични условията за възраст, образование, физическа годност и психологична пригодност при назначаване на държавна служба, различни от предвидените в чл.7 на ЗДСл. Във всички случаи обаче, специфичните изисквания за постъпване на държавна служба се определят с наредба (чл. 155, ал.1, т.2 от ЗМВР и чл. 53, ал.2 от ЗДАНС), каквато не е предвидена в ЗМ. Също така следва да се има предвид, дефиницията за психологическа пригодност и органа, който следва да удостовери пригодността от психологическа и психическа устойчивост. Тук следва да се зададе следния правен въпрос, а именно „По какъв начин ще се защити така наречената психологична непригодност пред съдебните органи на РБ, ако същата е основание за прекратяване на служебното правоотношение, поради не покриването на критериите на предложения проект на чл. 10 от ЗМ”. И на последно място остава въпроса за дискриминационния момент при назначаването на държавни служители по ЗДСл в общия случай и назначаването на държавни служители по ЗДСл в Агенция „Митници”.

12 март 2015 г. 11:11:08 ч.
Ivanov3456

пак за чл. 10

ЗДСл регламентира реда, условията за възникване, изменение и прекратяване на служебното правоотношение, повишаването в длъжност и други. Неговите разпоредби важат за всички държавни служители, без онези, чиито статут е уреден със специален закон (ЗМВР ЗДАНС) и др. Тези специални закони предвиждат специфични условията за възраст, образование, физическа годност и психологична пригодност при назначаване на държавна служба, различни от предвидените в чл.7 на ЗДСл. Във всички случаи обаче, специфичните изисквания за постъпване на държавна служба се определят с наредба (чл. 155, ал.1, т.2 от ЗМВР и чл. 53, ал.2 от ЗДАНС), каквато не е предвидена в ЗМ. Също така следва да се има предвид, дефиницията за психологическа пригодност и органа, който следва да удостовери пригодността от психологическа и психическа устойчивост. Тук следва да се зададе следния правен въпрос, а именно „По какъв начин ще се защити така наречената психологична непригодност пред съдебните органи на РБ, ако същата е основание за прекратяване на служебното правоотношение, поради не покриването на критериите на предложения проект на чл. 10 от ЗМ”. И на последно място остава въпроса за дискриминационния момент при назначаването на държавни служители по ЗДСл в общия случай и назначаването на държавни служители по ЗДСл в Агенция „Митници”.

12 март 2015 г. 15:57:42 ч.
Недялко Шаллиев

бележките ми с допълнение

Здр