Обществени консултации

Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Законът за изменение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол (ЗИ на ЗПСК) предвижда отмяна на приетия през 2010 г. § 8 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, който постановява правото на държавата, при неизпълнени в срок задължения по приватизационни договори, да учредява законна ипотека и да налага обезпечителни мерки върху имуществото на приватизираното дружество. Изменението на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол е във връзка с получено Мотивирано становище от Европейската комисия за несъответствие на § 8 от Преходните разпоредби на ЗИД на ЗПСК със заложените в Договора за функциониране на Европейския съюз принципи на свободно движение на капитали (чл. 63) и свобода на установяване (чл. 49). С предвиденото изменение на ЗПСК, констатираното от ЕК несъответствие на националните разпоредби с европейските изисквания, ще бъде отстранено.


Дата на откриване: 22.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 6.1.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари