Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси

Промените в наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство.

С наредбата, през 2011 г., в българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението. Директивата е рамкова, като конкретните изисквания относно процеса на етикетиране за отделните продуктови групи се установяват в делегирани регламенти, разработвани и приемани от Европейската комисия.

До 2013 г. бяха приети 10 делегирани регламента. През 2014 г. беше приет и публикуван в „Официален вестник” на ЕС нов делегиран регламент за енергийното етикетиране на битови фурни и абсорбатори, който е прилагаща мярка към Директива 2010/30/ЕС. Това налага наредбата да бъде изменена и допълнена, за да може да се осигури прилагането на хоризонталните изисквания за етикетиране и предоставяне на стандартна продуктова информация и за новата продуктова група.


Дата на откриване: 9.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 22.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари