Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изпащане на минимални дифернцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

С проекта на Постановление се одобряват допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт в общинските детски градини и училища и държавните училища към Министерството на образованието и науката (МОН).

Средствата в размер на 2 511 692 лв. се предоставят на общинските детски градини и училища, държавните училища към МОН и държавните училища към Технически университет - София, във връзка с изпълнение на политиките в областта на детския и ученическия спорт, насочени към оптимизиране на двигателния режим, учебно-тренировъчната, спортно-състезателната дейност и материално-техническото им обезпечаване. Определят се за бюджетна година на база на разработени от детските градини и училища проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в дневна форма на обучение.

Необходимите средства се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на децата и учениците от общинските училища и държавните училища към МОН.


Дата на откриване: 5.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари