Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Правилник за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

Проектът отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), приети със Закон за изменение и допълнение на ЗДДС от 43-тото Народно събрание на 05.12.2014 г., както следва:
- Създадени са образци на документите, необходими за регистрация, деклариране и внасяне на ДДС за целите на „режим извън Съюза“ и „режим в Съюза“ по § 17 от Закона за изменение и допълнение на ЗДДС относно Глава осемнадесета „Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица“. По-специално, настоящият проект съдържа образци на заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на всеки от двата режима, на заявление за прекратяване на регистрацията по всеки от тях, на справка-декларация за прилагане на всеки от двата режима, както и на справка-декларация, подавана от доставчик на такива услуги към установени в страната данъчно незадължени лица (т.е. услуги с място на изпълнение в България), който е регистриран за прилагане на „режим в Съюза“ или „режим извън Съюза“ в друга държава членка на Европейския съюз (ЕС) като държава членка по идентификация и който в срок до 3 години след периода, за който се отнася декларацията, не я е подал в тази държава членка, съответно не е декларирал услугите с място на изпълнение в България.
- Уредено е издаването на фактури и декларирането им при задължителна регистрация по ЗДДС на доставчик, предоставящ далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са установени в страната данъчно незадължени лица, когато доставчикът не прилага никой от режимите (не се е регистрирал по някой от тях в България или в друга държава членка).
- Изготвена е процедура за дерегистрация на лица, които са избрали да се регистрират за прилагане на „режим извън Съюза“ или „режим в Съюза“ в друга държава членка на ЕС, а не в България, и които са били регистрирани в България за предоставяните от тях далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели установени в страната данъчно незадължени лица.
- Предвидено е справка-декларацията при прилагане на всеки от режимите да се изготвя на база на обобщени данни от електронен регистър. Структурираният формат на регистъра е предвидено да се утвърждава със заповед на Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
 


Дата на откриване: 5.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 19.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари