Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

 

ФИАУ е открит в София през 1996 г. по силата на Спогодба, подписана през м. декември 1994 г. в Париж от министъра на културата на Република България и президента на  Асоциацията на университетите с цялостно или частично преподаване на френски език, която по-късно е преименувана на Университетска агенция на Франкофонията (УАФ). През 2002 г. е подписана нова Спогодба между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на ФИАУ в София, която влиза в сила от февруари 2003 г. и отменя предишната Спогодба от 1994 г. Съгласно тази Спогодба, българската страна се представлява от Министерството на външните работи, а Международната организация на Франкофонията – от Университетската агенция на Франкофонията, като ФИАУ е институт на УАФ със седалище в София.

На проведена в средата на м. юли т. г. среща на съветника по Франкофонията в Политическия кабинет на Министерството на външните работи с директора на ФИАУ в София г-жа Мария Никулеску е било обсъдено намерението на МВнР да направи доброволна вноска в размер на една трета от годишния членски внос на страната към МОФ, възлизащ на 91 хил. евро. Предвижда се сумата да бъде от порядъка на 58 675 лв. /30 хил. евро/, като с нея да бъдат осигурени 12 стипендии по 2 500 евро за студенти в Института от Източна Европа и Балканския регион, който е приоритетен по отношение на българската политика за развитие. Директорът на ФИАУ е предложил за определяне на стипендиантите да бъде учредена смесена комисия с участието на представители на Института, Университетската агенция на Франкофонията и Министерството на външните работи, по примера на румънската държава.

Отпускането на средствата за горепосочените франкофонски стипендии несъмнено ще укрепи авторитета на България и ще се отрази положително върху образа на страната в Източна Европа и на Балканския регион. Освен това ще допринесе за по-нататъшното засилване на ролята и влиянието на България в МОФ, като същевременно ще направи по-видима дейността й в областта на международното сътрудничество за развитие. По този начин срещу не особено значителна по размер сума нашата страна ще постигне непропорционално голям положителен ефект за издигане на своя международен престиж. Това допълнително ще допринесе за по-нататъшното успешно отстояване на българските кандидатури за водещи позиции в организации от системата на ООН сред франкофонските държави.


Дата на откриване: 21.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 4.11.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари