Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

 
Предлаганият законопроект цели подобряване на енергийното регулиране, извършвано понастоящем от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).
Предложенията са в отговор на активната обществена дискусия по отношение дейността на ДКЕВР. Многократно и от различни източници - граждански, правителствени, партийни бе зразено становище, че следва да се подобри дейността на ДКЕВР.  
С предвижданите изменения се осигурява по-голяма самостоятелност по отношение на организацията на работа и определяне на необходимите финансови за ефективно осъществяване на регулаторните цели. 
Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката има за цел да осъвремени и подобри определени разпоредби в частта му относно осъществяването на регулаторните правомощия.
Законопроектът има следните цели:
 
1. Създаване на законови предпоставки за оптимизиране работата на ДКЕВР.  
2. Утвърждаване авторитета на комисията като независим регулаторен орган.
3. Увеличаване прозрачността в работата на комисията.
4. Засилване на изискванията към членовете на комисията по отношение на професионалния им опит.


Дата на откриване: 21.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 4.11.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 октомври 2014 г. 12:25:49 ч.
Принцеса Лея

Твърдо против!!!!

Изобщо не става ясно тази комисия как ще се финансира от такси, по досегашния ред или от реп.бюджет. В проекта е заложен чл. 29а и чл.29б, но не се отменят или изменят досегашните чл. 26 до чл.28. Аз като данъкплатец не съм съгласна "утвърждаването на авторитета" на тази комисия, да включва и неприлично високо възнаграждение за членовете и председателя. Те не работят в интерес на потребителя, но най- цинично потребителя- данъкоплатец, докато се опитва да свърже двата края, ще им изплаща огромен доход!!!!