Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие за изпълнение на Стратегия за противодействие на изпирането на пари в Република България (2011 - 2014)

Във връзка с приетата от Министерския съвет стратегия, експерти от Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на Република България, Национална следствена служба, Държавна агенция ,,Национална сигурност‘‘, Национална агенция за приходите, Агенция ,,Митници‘‘,Българска народна банка, Комисията за финансов надзор, Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество и НПО ,,Рискмонитор‘‘ разработиха проект на План за действие за изпълнение на Стратегията за противодействие на изпирането на пари в Република България ( 2011- 2015г.).


Дата на откриване: 17.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 31.10.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 октомври 2014 г. 16:04:55 ч.
Ivanasen

Къде е планът?

Защо не публикувате плана? Не е публикуван. А може ли да приемате план в миналото?