Обществени консултации

Проект на Решение за приемане на актуализиран Списък със защитените училища в Република България

С проекта на Решение се предвижда включване в Списъка на защитените училища за учебната 2014/2015 година на следните две училища: Основно училище "Васил Левски" в с. Видраре, Софийска област и Основно училище "Христо Ботев" в с. Левка, област Хасково. От Списъка отпада Основно училище "Капитан Петър Пармаков" в с. Градец, Сливенска област.

Решението е в резултат на проверките, извършени от регионалните инспекторати по образованието и експерти от Министерството на образованието и науката, предложенията на общинските съвети и кметовете на общините и на анализ на информацията от информационни карти на училищата.

ОУ "Капитан Петър Пармаков" в с. Градец отпада от Списъка поради малкия брой пътуващи ученици от други населени места и разстояние по-малко от 20 км до най-близкото средищно училище СОУ "Георги Ст. Раковски", гр. Котел, област Сливен.

Включените в Списъка ОУ "Васил Левски" - село Видраре и ОУ "Христо Ботев" - село Левка, отговарят на критериите за статут на защитени училища. Въпреки недостатъчния брой ученици, двете учебни заведения не могат да бъдат закрити, тъй като децата няма да могат да се обучават в най-близкото средищно училище. Двете села са отдалечени от населените места със средищни училища, на децата се налага да ходят пеша по черни пътища, за да стигнат от домовете си до спирките на превозните средства, районите са планински и не се гарантира безопасността на пътуването.

С проекта на Решение актуализираният Списък на защитените училища за 2014 година ще включва 137 училища от 137 населени места, от 89 общини и 25 области.


Дата на откриване: 17.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари