Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 година

С чл. 24 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. е предвиден ред за предоставяне на средства за пътни разходи на правоимащите болни по бюджета на съответната община. Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата са определени от министъра на здравеопазването. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти. За тази цел разходваните средства за третото тримесечие на 2014 г. са в размер на 31 277 лева.

С разпоредбата на чл. 34 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи се определя, че общините поемат разходите за командироване на експертите от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) от друга община при освидетелстване на лица, живеещи на територията на тяхната община. За тази цел разходваните средства за третото тримесечие на 2014 г. са в размер на 9 553 лева.


Дата на откриване: 16.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 31.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари