Обществени консултации

Проект на Наредба за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената категория на туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене

Наредбата за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената категория на туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене е разработена на основание чл. 122, ал. 4 от Закона за туризма.

С нея се регламентират условията и редa, при които туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене (туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване) получават определена категория, както и се посочват случаите, при които се отказва определяне на категория, както и се прекратява или понижава определената категория.

Туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се категоризират с „един еделвайс”, „два еделвайса” и „три еделвайса”, като съответната категория включва минимални задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани услуги.

С наредбата се цели да се гарантира качеството на предлаганите услуги в горепосочените туристически обекти.

Органът за категоризиране на туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене е министърът на икономиката и енергетиката.


Дата на откриване: 17.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 30.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари