Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси

На основание чл. 31, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА), предлагам да бъде внесен за разглеждане в заседание на Министерския съвет проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси (НУРОДДРВВЗ), приета с ПМС № 234 от 21.10.2003г


Дата на откриване: 5.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 19.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари