Обществени консултации

Програма за развитие на туризма в Община Котел

 

Документът е изготвен по проект „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в Община Котел” по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”. 

Програмата за развитие на туризма в Община Котел е изготвена на основание чл. 11, ал. 1 и 2 от Закона за туризма. Туризмът се идентифицира като приоритет в развитието на община Котел, което среща широка подкрепа сред обществеността, местната и държавна власт. Това прави програмата за развитие документ със стратегическо значение. В него са описани ресурсите на Община Котел от гледна точка на туризма и е направен  SWOT анализ. Целта на програмата е да се постигне устойчив растеж на туризма в общината, като се използват общинския потенциал и ресурси. 


Дата на откриване: 15.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Котел
Дата на приключване: 15.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари