Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът предвижда изменения и допълнения в постановленията на Министерския съвет, които регулират координацията и отделните процеси на управление на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз за програмен период 2007-2013 г. и програмен период 2014 -2020 г., във връзка с извършените промени в структурата на Министерския съвет.
С Указ на Президента на Република България за назначаване на служебно правителство № 200 от 06 август 2014 г., се предвижда заместник министър-председателя по управление на средствата от ЕС, да изпълнява функции, свързани с цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението на средствата от Европейския съюз. Към момента редица нормативни актове на Министерския съвет възлагат тези функции на заместник министър-председателя и министър на правосъдието.


Дата на откриване: 8.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 22.8.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 август 2014 г. 10:35:18 ч.
FGU

ФГУ изразява подкрепата си за Проекта на ПМС

Форум Гражданско Участие (ФГУ) изразява подкрепата си за Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. В член 6 от Проекта е указана отмяната на ал. 2 в чл. 9 от ПМС №118 (обн., ДВ, бр. 44
от 2014 г.), за което ФГУ изпрати до МС становище, в което изрази силно безпокойство, заради задължението, постановено чрез ал. 2, чл. 9, бенефициенти да оповестяват публично съобщение за ценови предложения до съответния управляващ орган или програмен оператор за публикуване на Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз или на интернет страницата на съответния програмен оператор. Необоснованото административно натоварване идва от това, че в Постановлението не е предвиден долен праг, под който да не се изисква оповестяване на публично съобщение. Това означава, че бенефициентите са длъжни да провеждат процедури за избор на доставчици дори и за най-дребните поръчки.
Съобразяването със становището на ФГУ и бързата реакция на служебния кабинет за отмяна на ал. 2 в чл. 9 показва желанието за конструктивен диалог с неправителствените организации и воля за положителна промяна.
ФГУ е независима платформа за общи действия на своите членове – повече от 100 български неправителствени организации от цялата страна - с цел засилване участието на гражданите и гражданските организации в процесите на вземане на важни политически решения на местно и национално ниво и подобряване на взаимодействието на неправителствения сектор с публичните власти.